Intranet Nedir?

 Ana Sayfa / / Intranet Nedir?

Intranet Uygulaması

Haberleşme ve iletişim üzerine kurgulanmış, şirket içi özel ağ veya özel web sistemi olarak tanımlayabileceğimiz İntranet, şirketler ve çalışanlar açısından büyük önem taşımaktadır. Bugün internetin geldiği nokta gerek kurumlar gerekse bireysel kullanıcılar açısından oldukça güçlü ve etkindir.
 
Internet üzerinde geliştirilmiş standart teknolojileri ve protokolleri kullanan intranet, yalnızca kuruma özgüdür.İntranet, internet ´in örgüt gereksinimlerine indirgenmiş ve verimli olarak yönetilip denetlenebilecek duruma getirilmiş biçimi olarak da adlandırılabilir.
Intranet uygulaması temel olarak, çalışanlar arasında kesintisiz iletişim ve işbirliği sağlayabilmektir. Önceleri, bilgi kaynakları, birbirinden ayrı alanlarda saklanmakta ve yalnızca o alanda çalışan kişilerin erişimine açık tutulmaktaydı. İntranet ortamında ise kullanıcılar, çeşitli veritabanlarına, raporlara ve işleriyle ilgili değişik bilgilere, tek bir ara yüz üzerinden ulaşabilirler.
 
Intranet uygulaması, şirket yöneticileri ve yönetimin gereksinim duyduğu finansal verilerden kuruluştaki çalışma gruplarının planlanmasına ve çalışan kayıtlarındaki tüm ayrıntılara dek uzanabilir. Satış sonrası hizmetler için müşteri bilgileri ve müşteri kartları tutulabilir. Şirket içi haberleşme ve yeni duyurular yayınlanabilir. Kısacası yönetimin şirket içinde yayınlanmasını istediği her şeyi intranette oluşturabilirsiniz.